دربارۀ تهران برای دیدن کتابها اینجا کلیک کنید

دفتر پژوهشهاي فرهنگي در راستاي هدفي كه براي فعاليت‌هاي خود متصور شده است، يعني آشنا كردن نسل جوان با فرهنگ، تاريخ و تمدن ايران زمين؛ به طور ويژه به تهران ـ به خصوص از منظر فرهنگي، اجتماعي و شهرسازي ـ به عنوان شهري فرهنگ‌ساز و اثرگذار در تاريخ معاصر ايران پرداخته است.

مجموعه‌هايي از انتشارات اين مؤسسه مانند «تهران پژوهی» و «تهران شهر» به طور مشخص در مورد تهران بوده‌اند و در مجموعه‌هاي ديگري مانند «از ایران چه مي‌دانم؟»، «فرهنگ و معماری» و «فرهنگ و تاریخ» نيز بخشي از آثار به اين شهر توجه داشته اند.

كتاب‌هايي كه در دفتر پژوهشهاي فرهنگي در اين موضوع منتشر شده‌اند، تحت عنوان «دربارة تهران» در اين سايت معرفي مي‌شوند. این بخش از این ایرانیه به معرفی آن دسته از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی اختصاص دارد که به نوعی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و معماری شهر تهران است.