از ایران چه می‌ دانم؟ برای دیدن کتابها اینجا کلیک کنید

راستی چقدر دربارۀ ایران می‌دانیم؟

سنگ‌نوشته بیستون، بزرگ‌ترین سنگ‌نوشته بازمانده از دوران هخامنشیان، از دیدگاه تاریخی و زبان‌شناختی چنان آکنده از آگاهی‌های ارزشمند است که آن را «مهم‌ترین نوشتۀ همۀ شرق باستان» خوانده‌اند و شالودۀ همۀ دانسته‌های پژوهندگان دربارۀ شرق باستان است";(بیستون، صفحه 90)

کشف مُهر گِلی شهر چغامیش بیانگر این مطلب است که ایران دارای قدیم‌ترین سند دریانوردی جهان است و این مهر گِلی که ریشۀ فرهنگی آن به شش هزار سال قبل از میلاد می‌رسد، به وضوح نشان می‌دهد که ایرانیان قبل از اختراع خط به دریانوردی و سیر در دریا پرداخته‌اند و در این زمینه کشوری پیشرو بوده‌اند(دریانوردی در ایران، صفحه 35)

مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟بخشی از فعالیت مستمر‌ دفتر پژوهشهای فرهنگی در راه گسترش و ارتقاء دانش ایران‌شناسی و ایران‌پژوهی است که از سال 1380 تا کنون 120 عنوان از آن در موضوعات گوناگون تاریخ، ادبیات، دین، جغرافیا و طبیعت، معماری و هنرهای دیگر، علوم و فنون، اجتماع، رسوم و آیین‌ها و حتی سیاست و اقتصاد منتشر شده است.

مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌ دانم؟ کوششی است برای شناختن و شناساندن فرهنگ و تمدن دیرپای ایران‌زمین و به طور کلی آن چه دربارۀ ایران و ایرانی دیروز و امروز یافتنی، گفتنی، و خواندنی است.