آبادان

ساسانيان‌ در كنار خاراكس‌، پايگاه‌ و فانوسي‌ دريايي‌ به‌ نام‌ «اوپاتان‌» بر ساحل‌ خليج‌فارس‌ ساختند كه‌ به تدريج‌ مسكن‌ خانواده‌هاي‌ ناوبانان و دريابانان شد. پس‌ از سقوط‌ ساسانيان‌ در زمان عبدالملك‌ خليفه‌ اموي‌، سرداري‌ به‌ نام‌ عباد بن‌ حصين‌ حبطي‌ پادگاني‌ در آن‌ نزديكي‌ ساخت‌ كه‌ بنا به‌ نوشته‌ تواريخ‌ اسلامي به‌ اقتباس‌ از نام‌ وي‌، «عبادان‌» نام گرفت. اما برخي‌ زبان‌شناسان‌ اين‌ نام‌ را معرّبِ‌ كلمة «اوپاتان‌» مي‌دانند. کتاب آبادان از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در پنج فصل به طبیعت و اقلیم، جامعه و اقتصاد، تاریخ و فرهنگ آبادان می‌پردازد.

مؤلفبحرانی پور، علی
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/113
چاپ اول1392
چاپ آخر1392
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643792862
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه114

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید