آفرینش در اساطیر و آیین های باستانی ایران

اسطوره، نمایانگر بینش و نحوه تفکر انسان های جوامع کهن از جهان هستی و دست یافتن به روح معنوی و باورداشت یک ملت است. به طور کلی جهان شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می بندد، اسطوره آن قوم نام می گیرد.  «اورمزد با فرستادن بارقه‌ای نور از جهان پرفروغ خویش به دنیای سیاه و تاریک اهریمن، اولین نشانه حضور خود را می‌فرستد. در این میان اهریمنِ بی‌خبر از هستی اورمزد، از پنهان‌گاه تاریک خود بر می‌خیزد و به مرز میان قلمرو خود و اورمزد می‌رسد و آن روشنی ناگرفتنی را می‌بیند و بنا بر ذات رشک‌گونه خود خواستار آن روشنی بیکران می‌شود و برای به دست آوردن آن نور تاخت می‌برد ...»

 کتاب «آفرینش در اساطیر و آیین های باستانی ایران» از مجموعه کتاب های از ایران چه می دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در هفت فصل پس از معرفی اسطوره و اسطوره‌ شناسی، به بررسی داستان آفرینش در اساطیر و آیین‌های گوناگون ایرانیان باستان از جمله زرتشتیان، زروانیان، مهرپرستان، مانویان و مزدکیان می‌پردازد.

مؤلفهایده صیرفی
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/117
چاپ اول1393
چاپ آخر1393
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793081
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید