ابوالحسن خرقانی

«هرکه تنها نشیند و به یاد خدا باشد، نشانۀ آن است که او خدا را دوست دارد و هر که در میان خلق نشیند و با یاد خدا خوش باشد، نشانۀ آن است که خدا او را دوست دارد.» 

ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، چون خورشید در آُسمان فرهنگ معنوی ایرانی – اسلامی می‌درخشد. او در روستای خرقان که امروزه از توابع بسطام به شمار می‌رود، به دنیا آمد. ظاهراً جز یک بار که به آمل سفر کرد، دیگر از خرقان خارج نشد.

کتاب «ابوالحسن خرقانی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در سه فصل به زمانه و زندگی ابوالحسن خرقانی، سخنان و مضامین گفته‌های او و تأثیر وی بر آیندگان می‌پردازد. 


مؤلفاسفندیار، محمودرضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/131
چاپ اول1396
چاپ آخر1396
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794118
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه81

قیمت 150,000ریال