اردبیل

نایاب

مؤلفبه آذین، داریوش
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 29
چاپ اول1382
چاپ آخر1382
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799848
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه118