اسطوره تهران

شهرها در قصه‌ها و افسانه‌ها،‌ سرگذشت و حدیثی اسطوره‌ای دارند و گاه حتی بنیان نهادنشان به شكلی اسطوره‌ای و به دست فرهمندان بوده است. این که آیا شهر تهران دارای چنین هویت اسطوره‌ای هست یا نه؟ و این هویت یا فقدان آن چگونه در ادبیات معاصر ایران بازتاب داشته است، موضوع كتاب «اسطورۀ تهران» از مجموعه تهران‌شهر انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی است. مؤلف با بررسی چندین رمان معاصر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش‌ها است.

مؤلفستاری، جلال
مجموعه/شمارهتهران شهر/2
چاپ اول1385
چاپ آخر1396
ویراست3
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790886
ابعاد21/5 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه250

قیمت 250,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید