ایرانشهر

واژه ایران برگرفته از نام اقوام مهاجر آریایی است که در هزارۀ دوم پیش از میلاد به فلات پهناوری که به نام ایشان خوانده شد، کوچیدند. آریایی‌ها این سرزمین را به یک مفهوم وطن سیاسی تبدیل کردند که با مشخصات و ممیزاتی چون نژاد، زبان، دین و فرهنگ ایرانی هویت یافت و در تقابل با عناصر غیرایرانی فهمیده شد. به عبارتی «ایرانشهر» به عنوان وطن ایرانیان تجلی‌گاه ارزش‌ها و آرمان‌های اقوام ایرانی است. تشخیص چارچوب جغرافیایی یا فرهنگی ایرانشهر می‌تواند ما را با مجموعه‌ای از افکار، باورها، اندیشه‌ها و عملکردهایی مواجه سازد که از چشم‌اندازهای اسطوره‌ای این ملت نشأت گرفته و در اعصار تاریخی قوام یافته است. کلیت این نظام فکری به اعتبار محل نضج و تبلور آن با نام «اندیشۀ ایرانشهری» شناخته می‌شود، ولی بخشی از آن که آشکارا به مبحث سیاست و سیاست‌ورزی می‌پردازد به «اندیشۀ سیاسی ایرانشهری» تعبیر می‌شود. 

کتاب «ایرانشهر» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ با کنکاش در اسطوره‌های ایرانی، آموزه‌های مزدایی و ظهور اندیشه‌های نوین زرتشتی به منزلۀ اصلی‌ترین جریان اثرگذار بر این دستگاه فکری و سیر حوادث تاریخی ایران‌زمین به بررسی روند شکل‌گیری اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در دورۀ ایران باستان و شناسایی علل و عوامل پایداری و پویایی نظام فکری – سیاسی ایرانیان در این دوران می‌پردازد.

مؤلفکوه کن، محمودرضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟ / 134
چاپ اول1396
چاپ آخر1396
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794194
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه126

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید