ایرانیان ارمنی

ایرانیان و ارمنیان از روزگاران دور تا امروز در كنار هم زیسته‌اند و بر زبان، فرهنگ و سنت‌های هم تأثیر گذاشته‌اند. ایرانیان و ارمنیان هر دو از نژاد آریایی هستند كه در زمان دور، از نخستین خاستگاه اقوام آریایی، به سوی ایران و ارمنستان كنونی حركت كرده‌اند. زبان ارمنی یكی از زبان‌های مستقل آریایی است كه با زبان فارسی پیوندی ناگسستنی دارد. در زبان ارمنی امروز واژه‌های پهلوی بسیاری وجود دارد. ایرانیان و ارمنیان تا پایان روزگار اشكانیان دین واحدی داشتند و ایزدان مشتركی را می‌پرستیدند. گاه‌شماری آنان نیز مشابه هم بوده است. كتاب «ایرانیان ارمنی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در هشت فصل به خاستگاه تاریخی ارمنیان؛ زبان و ادبیات ارمنیان و وجوه اشتراك آن با ایرانیان؛ دین و اعتقادات ارامنه؛ مشتركات فرهنگی ایرانیان و ارمنیان به ویژه جشن‌های آنها؛ نقش ارامنه در آموزش و پرورش و پیشینۀ مدارس ارامنه در ایران؛ چاپخانه‌های ارمنی و مطبوعات ارامنه؛ و نقش ارامنه در تئاتر، سینما و موسیقی ایران؛ و نیز مشاهیر ارمنی ایرانی پرداخته است.

مؤلفهویان، آندرانیک
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 22
چاپ اول1381
چاپ آخر1387
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799053
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال