ایران باستان

آغاز سرگذشت انسان در ایران به كهن‌ترین اعصار پیش از تاریخ و شاید حدود 800.000 سال پیش باز می‌گردد. دوران پیش از تاریخ ایران، بر اساس سیر پیش‌رفت فنی و ابزارسازی آدمیان، به دوره‌های پارینه‌سنگی پیشین، پارینه‌سنگی میانه، پارینه‌سنگی پسین، میانه‌سنگی، نوسنگی و دوره‌های فلزات (به ترتیب مس، مفرغ، آهن) تقسیم می‌شود.منشأ هخامنشیان از قوم پارس بود (گیرشمن، 1954، ص 119). پارس‌ها شاخه‌ای از آریاییان بودند و در قرن نهم قبل از میلاد در غرب و جنوب‌غرب دریاچۀ ارومیه استقرار داشتند. آنها در قرن هشتم قبل از میلاد در نتیجۀ حملات آشوریان یا تحت فشار اورارتوییان به سمت جنوب شرق و در امتداد كوه‌های زاگرس حركت كردند و در حدود 700 ق.م در ناحیۀ غرب كوه‌های بختیاری، كه در آن زمان پارسواش یا پارسوماش نامیده می‌شد، اقامت گزیدند (همان، ص 91-92). 

کتاب «ایران باستان» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل به ایران پیش از تاریخ تا عصر مادها، هخامنشیان، مقدونیان و سلکویان، اشکانیان و ساسانیان می‌پردازد.

مؤلفمیرسعیدی، نادر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 35
چاپ اول1382
چاپ آخر1390
ویراست3
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک964579997x
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال