بازیگر

در کتاب «بازیگر» از مجموعه می خواهی چه کاره بشوی؟ نوجوانان به زبان ساده با شغل بازیگری آشنا می‌شوند و پی می‌برند که بازیگر کیست و چه کار می‌کند؛ از چه وسایلی استفاده می‌کند؛ چه اطلاعاتی باید داشته باشد؛ چه توانایی‌هایی دارد؛ چگونه می‌تواند در شغلش پیشرفت کند؛ با چه شغل‌های دیگری در ارتباط است؛ به این شغل چه نیازی هست؛ برای بازیگر شدن چه کار باید کرد؛ این شغل چه ویژگی‌هایی دارد و در کجا می‌توآن آن را فرا گرفت. از متن کتاب: «بازیگر بر خلاف صاحبان سایر شغل‌ها، ابزار و وسایلش را در درون خودش جست‌وجو می‌کند. مهم‌ترین ابزار بازیگر توانایی‌های روحی و جسمی اوست...برخلاف تصور بسیاری از مردم، بازیگری حرفه‌ای تخصصی است که پیشرفت در آن به سختی و به آرامی اتفاق می‌افتد. پیشرفت بازیگر تنها از طریق مطالعه و تجربه صورت می‌پذیرد.»

مؤلفکاظمی، محمدکاظم
طراح گرافیکخسروانجم، مجید
مجموعه/شمارهمی خواهی چه کاره بشوی؟/2
چاپ اول1382
چاپ آخر1382
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799880
ابعاد14/5 × 21 سانتی متر
تعداد صفحه16

قیمت 20,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید