باغ ایرانی

باغ و باغ‌سازی از دیرینه‌ترین روزگار در میان تمدن‌های گوناگون وجود داشته و نزد ایرانیان از جایگاه و مرتبة ویژه‌ای برخوردار بوده است، به گونه‌ای كه ایرانیان پایه‌گذار سبكی از باغ‌آرایی در جهان هستند. دونالد ویلبر معتقد است استفاده از «پاسیو» در غرب دارای پشتوانه‌ای غنی در معماری ایران به صورت حیاط مرکزی است.(1348، ص 137)

گزنفون به باغی اشاره می‌کند که کوروش صغیر (درگذشت 401 ق. م.) در سارد احداث کرده بود و لوساندر، زیبایی درختان و نظم دقیق فواصل آن‌ها و مستقیم بودن ردیف‌ها و عطرها و رایحه‌هایی را که هنگام گردش به مشام او و کوروش می‌رسیده، تحسین و از مهارت و دقت باغبان در اندازه‌گیری یاد می‌کند. ... واژۀ فردوس عربی هم معرب‌شدۀ پردیس است که در زبان فارسی باستان کاربرد داشته و خود برگرفته از زبان مادی (Paridaiza) بوده است...این واژه که به صورت Paradisos به زبان یونانی راه یافته و از آن زبان به معنای بهشت به زبان‌های اروپایی چون فرانسه و انگلیسی وارده شده، در زبان فارسی به شکل پردیس و در عربی به صورت فردوس باقی مانده است. 

کتاب «باغ ایرانی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل به باغ و طبیعت در فرهنگ ایرانی؛ باغ‌سازی در ایران؛ گونه‌شنای باغ ایرانی؛ عناصر باغ ایرانی؛ هندسه و زیبایی‌شناسی باغ ایرانی؛ بازتاب باغ ایرانی در هنر‌ها؛ و در فصل هفتم با عنوان هفت باغ و هشت بهشت به هشت باغ شاخص ایرانی می‌پردازد.

مؤلفحیدرنتّاج، وحید
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 97
چاپ اول1389
چاپ آخر1393
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643791964
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال