بزرگمهر حکیم

بزرگمهر که نماد حکمت و خرد در جمع دیوانسالاران ایرانی است، همواره الگویی تمام عیار از وزیران خردورز، دانا، اندیشمند و اندرزگو به شمار آمده است. در همۀ منابع نوشته و نانوشته و روایی ایرانی، بزرگمهر به چنین صفاتی ستوده شده و در این کتاب کوشش بر آن است که با توجه به بررسی مرز افسانه و حقیقت در شخصیت آن حکیم وزارت‌پیشه، اقدامات، آثار و تأثیرگذاری او در نهاد وزارت و ادارۀ کشور و نیز حکمت ایرانیان بررسی شود. با امید به این که فرزندان این مرزو و بوم از چنین فرزانگانی در ساحت حکمت، اندیشه و گفتار نیک بیاموزند.بدان گه که نو بود بوذرجمهر

سراینده و زیرک و خوب‌چهر

چنان بد کزان نامور موبدان

 ستاره‌شناسان و هم بخردان

به دانش ازیشان همه برگذشت

برآن فیلسوفان سرافراز گشت

به راز ستاره چون او کس نبود

ز راه پزشکی ز کس پس نبود

به تدبیر و آرامش و رای نیک

از او بود گفتار بر جای نیک

(حکیم ابوالقاسم فردوسی)

 کتاب «بزرگمهر حکیم» از مجموعه از ایران چه می‌دانم؟ در سه فصل به بررسی زندگانی، آثار و سخنان این شخصیت نیم افسانه ای و نیم واقعی می پردازد.


پیوند به مقاله معرفی کتاب بزرگمهر حکیم در وبسایت شهر کتاب

مؤلفشعبانی، رضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/119
چاپ اول1394
چاپ آخر1394
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793227
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 70,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید