تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران (شکل گیری و پیدایش)

عرفان یا معرفت را می‌توان نتیجۀ نیاز انسان به ارتباط با جان هستی و شناسایی خود و جهانی دانست که در آن می‌زید. جلوه‌های این نیاز در میان ملل و اقوام مختلف وجوه مشترکی دارد اما در عین حال به سبب زمان و مکان و فرهنگی که انسان‌ها در آن به سر برده‌اند، عرفان هر ملت و قومی اختصاصاتی هم دارد که آن را از عرفان ملل و اقوام دیگر متمایز می‌سازد. عرفان اسلامی نیز محصول تعامل اسلام با سایر ادیان و مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون بوده است، از این رو دانستن ریشۀ هر یک از عناصر آن کاری بس دشوار است و شاید بیهوده. دشوارتر بودن بررسی تاریخی عرفان در ایران‌زمین به عامل دیگری هم برمی‌گردد و آن محوشدن جریانات دیگر عرفانی در سایۀ غلبۀ یک نوع عرفان بر دیگر جریانات عرفانی است.

با این حال می‌توان – البته به دشواری و تا حدی – در دل این تاریخ به کمک سایر تواریخ غیرصوفیانه جریانات دیگری را که تصوف در خود هضم و حل کرد، دید و حدس زد. 

کتاب تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران (شکل‌گیری و شکوفایی) کوششی است برای معرفی جریانات معنوی – عرفانی مختلف در ایران از ابتدای شکل‌‌گیری آنها تا پایان سدۀ پنجم و متمایز ساختن آنها از تصوف، یعنی جریانی که در سدۀ پنجم به اوج و شکوفایی خود رسیده و البته در سیر پر فراز و نشیب خود هم جهات مثبت داشته است و هم جهات منفی. 

این کتاب از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در 90 صفحه به شرح معانی و تعاریفی از عرفان و تصوف، بررسی برخی جریانات و گروه‌های عرفانی، و معرفی عارفان مهم سده‌های دوم و سوم و مشایخ و مؤلفان صوفی در سده‌های چهارم و پنجم و آرای آنها می‌پردازد.

مؤلفعروج نیا، پروانه
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/121
چاپ اول1395
چاپ آخر1395
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793654
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه90

قیمت 70,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید