تخت جمشید

تخت جمشید مشهورترین مجموعه باستانی ایران است كه در سطح جهان شناخته شده است. احداث آن در دورۀ داریوش هخامنشی در حدود سال‌های 520 تا 518 پیش از میلاد شروع شده و تا دورۀ پسر او، خشایارشا نیز ادامه یافته است. این بنا گونه‌ای دژ حكومتی – تشریفاتی بوده كه علاوه بر آن از لحاظ آیینی نیز اهمیت داشته است. به همین سبب است كه در نقوش و طراحی آن بازتاب نمادگرایی آیینی نیز مشاهده می‌شود. کاخ آپادانا یا «کاخ بار» داریوش که تقریباً در میانۀ جبهۀ غربی صفۀ تخت حمشید قرار دارد، مهم‌ترین بنای این مجموعه به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد نخستین بنای مهم ساخته‌شده در این عرصه بوده است. ساختن این بنا که از حدود سال 515 پیش از میلاد به فرمان داریوش آغاز شد، نزدیک به سی سال طول کشید و در زمان خشایارشا به اتمام رسید. 

کتاب «تخت جمشید» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در هفت فصل به چگونگی شكل‌گیری و پیدایش تخت‌جمشید؛ كاخ‌ها، تالار‌ها و بخش‌های مهم تخت‌جمشید و توسعۀ بنا‌های آن؛ نقوش، لوح‌ها و الگو‌های طراحی تخت‌جمشید؛ تخت‌جمشید به روایت منابع تاریخی و سیاحان و در پیوستی به نماد‌پردازی در تخت‌جمشید پرداخته است.

مؤلفسلطان زاده، حسین
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 3
چاپ اول1379
چاپ آخر1390
ویراست6
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9646269486
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال