ترانه های عامۀ فارسی

ادبیات شفاهی، با آفرینندگانی بی نام و نشان و تاریخی ناروشن، پیكرۀ اصلی فرهنگ عامه را می‌سازد. این ادبیات كه گذشته و حال و آینده را به‌هم پیوند می‌زند و بازتابی گسترده از زندگی مادی و معنوی بشر است، از اندیشه و تخیلِ جمعی نشأت می‌گیرد؛ ادبیاتی برآمده از اشعار، ترانه‌ها، هنرها، افسانه‌ها، آداب و رسوم و آیین‌ها و باورها و اعتقادات تودۀ مردم كه گسترۀ آن گاه از اسطوره‌ها و روایت‌های جادویی و حماسه‌های ملی تا زندگی روزمرۀ مردمان می‌رسد. بخشِ عظیمی از آنچه اكنون با افتخار تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران زمین خوانده می‌شود، در واقع مدیون این ادبیاتِ مهجور اما كارآمد است؛ ادبیاتی كه فارغ از زمان و مكان به حیات خویش ادامه می‌دهد و مهم‌ترین كاركردِ آن كوچیدن از نسلی به نسلِ دیگر، از فرهنگی به فرهنگِ دیگر و از زبانی به زبانِ دیگر است، و البته در این گذار، با آن ‌كه هستۀ اصلی و اولیۀ خود را حفظ می‌كند، گاه دچار تغییر و دگرگونی می‌شود، یا كاملاً از بین می‌رود، یا ساخته و پرداخته‌تر می‌شود. ادامۀ این كاركرد را می‌توان در ادبیات رسمی و نوشتاری شاهد بود. ترانه نخستین آهنگ و كلامی است كه از بدو تولد در گوش انسان‌ها خوانده و زمزمه می‌شود؛ لالایی‌های مادر. در واقع، هر کس با ترانه زبانِ مادری خویش را بازمی‌یابد و به مدد آن با گذشت زمان، محیطِ اطراف و زندگی واقعی‌ خود را درك می‌كند. این‌كه انسان با ترانه به خواب می‌رود، با ترانه از خواب برمی‌خیزد، با ترانه راه رفتن و سخن گفتن می‌آموزد، با ترانه بازی می‌كند، می‌رقصد، شاد می‌شود، به سوگ می‌نشیند، عاشق می‌شود، كار می‌كند، می‌جنگد و... بیان‌كنندۀ پیوند ناگسستنی ترانه با انسان و زندگی‌ اوست. 

كتاب «ترانه‌های عامۀ فارسی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در چهار فصل به ترانه‌سرایی در ایران، ویژگی‌های ترانه‌های عامۀ فارسی، جایگاه و انواع این ترانه‌ها از جمله ترانه‌های کودکان، ترانه‌های عاشقانه، ترانه‌های کار و پیشه، ترانه‌های شادی و سوگ و ... پرداخته است.

مؤلفمعصومی، بهرام
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 96
چاپ اول1389
چاپ آخر1389
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643791800
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال