تنگۀ هرمز

نام جزیرۀ هرمز برگرفته از نام هرمز كهنه است كه به صورت ارمز، ارموز، ارموص، اورموزیا، هارموزیا، هرموز و هرمز آمده است. این كلمه بار معنایی متفاوتی دارد. برخی گفته‌اند این نام برگرفته از نام اهورمزدا خدای بزرگ ایرانیان باستان است. برخی نیز آن را به صورت خورموز یا خورمغ آورده‌اند كه خور به معنی لنگرگاه و مغ به معنی نخل است و در تعریف این نام آن را لنگرگاه ایالت موغستان (مغ استان) نامیده‌اند. تنگۀ هرمز یك گذرگاه آبی است كه خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانون هند متصل می‌كند. این تنگه، از گذشته‌های دور تا كنون عامل ارتباط بین تمدن‌های شرق و جنوب آسیا با تمدن‌های بین‌النهرین و مدیترانه بوده است. تنگۀ هرمز از روزگاران كهن تا امروز نه تنها در مبادلۀ كالاهای تجاری (نقش اقتصادی) و مناسبات سیاسی بلكه در برقراری ارتباط فرهنگی بین شرق و غرب نیز نقش داشته است. 

کتاب تنگه هرمز» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در چهار فصل به سیمای طبیعی و تاریخی، رژیم حقوقی و موقعیت سیاسی تنگۀ هرمز می پردازد.

مؤلفزعیمی، غلامرضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 23
چاپ اول1381
چاپ آخر1383
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799511
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120