توغ های ایرانی

توغ، نماد و نشانه‌ای از عناصر فرهنگی و دربردارندۀ بخش مهمی از ویژگی‌های دینی، آیینی، مردم‌شناختی و هنری ایران‌زمین است. در سال 2010 که موزۀ بریتانیا به معرفی یکصد شیء نفیس با عنوان «تاریخ در صد شیء» اقدام کرد، از آن میان، آنچه معرف فرهنگ دوران اسلامی ایران به شمار آمد توغی از دورۀ صفوی بود و این نشان‌دهندۀ اهمیت موضوع توغ و پژوهش پیرامون آن است. توغ‌برداری که قرن‌هاست از آیین‌های رایج و مهم عزاداری شیعیان در ایران است، شامل آداب و باورهای مختلفی است؛ از توغ‌بندی گرفته تا صورت‌های مختلف توغ‌برداری و انواع عقاید ورفتارهای احترام‌آمیزی که مردم با این نماد آیینی دارند. توغ به‌رغم منشأ غیرایرانی، از دورۀ صفویه زیر تأثیر فرهنگ و هنر ایرانی قرار گرفته و به جز تآثیرات هنری، شکل درخت-اژدها را پذیرفته است. 

 کتاب توغ‌های ایرانی از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در چهار فصل چیستی و خاستگاه توغ، ویژگی‌های ساختاری و رمزی، آیین‌ها و باورهای مرتبط با این نماد فرهنگی را بررسی می‌کند.

مؤلفمشهدی نوش آبادی، محمد
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/126
چاپ اول1395
چاپ آخر1395
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793593
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه100

قیمت 70,000ریال