تیموریان

صدماتی که یورش‌های تیمور بر جامعه ایرانی وارد آورد، نه تنها از ویرانی‌ها و خسارات سپاهیان چنگیز کم‌تر نبود بلکه در پاره‌ای از موارد، شدت خرابی‌ها و آسیب‌ها هولناک‌تر از حملۀ مغول گشت. اما حرکت در مسیر جبران این لطمات، سریع‌تر و آسان‌تر از گذشته صورت پذیرفت. به این دلیل که تیمور و بازماندگانش به هر حال خود را مسلمان می‌دانستند و حتی پیش از تشکیل حکومت، تحت تأثیر ایران و تمدن ایرانی قرار داشتند.  مسجد گوهر شاد با شکوه‌ترین بنای باقیمانده از دورۀ تیموری در ایران که به برکت وجود امام هشتم(ع) از گزند حوادث و بلایا در امان مانده است... از نوع مساجد چهار ایوانی است که ایوان جنوبی آن (رو به قبله)، که اصطلاحاً ایوان مقصوره می‌نامند، از شاهکارهای خیره کنندۀ معماری اسلامی محسوب می‌شود. ف

راز و نشیب های پدید آمده در روزگار تیموریان نتوانست روند تکاملی نگارگری ایران را متوقف سازد. هرات در عصر سلطان حسین بایقرا، بار دیگر شکوه و رونق نفیس و تصویرهای زیبا شد. در همین زمان، نام‌آشناترین نقاش تاریخ ایران ]کمال‌الدین بهزاد[ پا به عرصۀ هنر نهاد و نگارگری ایرانی را به اوج خود رساند. 

كتاب «تمیوریان» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در هفت فصل مطالبی دربارۀ خاستگاه تیموریان؛ جغرافیای حکومتی و روابط سیاسی آنان؛ و اوضاع اجتماع، اقتصاد، هنر، علوم و ادبیات و نهادهای فرهنگی و آموزشی در دورۀ تیموریان ارائه می‌دهد.

مؤلفامیرخانی، غلامرضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 48
چاپ اول1383
چاپ آخر1383
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790436
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال