جاده ابریشم

از قدیمی‌ترین ایام در ایران راه‌های كوتاه و دراز با كاربرد‌های گوناگون پدیده آمده كه با راه‌های بزرگ قاره‌ای پیوند داشته‌اند. یكی از راه‌های بزرگ، جادۀ ابریشم است كه از شرق چین (سیان) تا میانه اروپا (به ویژه شهر‌های مهم تجاری مانند ونیز) امتداد داشته است. سیاحان، بازرگانان، مبلغان مذاهب گوناگون و مبشران فرهیخته در آن جاده رفت‌وآمد‌ها داشته و ساكنان منطقه‌های مختلف جهان را با فرهنگ و اندیشه‌های متنوع آشنا كرده‌اند. در سراسر تاریخ حیات جادۀ ابریشم، فقط معدود کسانی توانستند سفری کامل در سراسر این جاده داشته باشند. این شاهراه که طولش هشت هزار کیلومتر بود از میان ملت های زیادی می گذشت که هر یک از قلمرو خود سخت پایداری می کردند و خواستار سهمی از منافع بازرگانی این راه بودند هیچ یک از این ملت ها به اندازۀ ایرانیان در این زمینه حساس و غیرتمند نبودند. در كتاب «جاده ابریشم» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ زمینه‌های پژوهش دربارۀ جادۀ ابریشم؛ پدید آمدن راه‌ها و نام و نشان جادۀ ابریشم؛ تكوین فرهنگ و تمدن در جادۀ ابریشم؛ جادۀ ابریشم در تاریخ ایران دورۀ اسلامی؛ نقش تجاری و فرهنگی این جاده و شاخه‌های آن؛ مسیر دریایی كه هم‌زمان با راه‌های زمینی پدید آمده بود؛ چگونگی رفت و آمد‌ها و نقل و انتقال كالا‌ها به ویژه «ابریشم»، و پایگاه‌های راهداری و شهر‌های قرار گرفته بر جاده‌ها در هشت فصل بررسی شده‌اند.

مؤلفتکمیل همایون، ناصر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 90
چاپ اول1389
چاپ آخر1396
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643791926
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه121

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید