حافظ شیرازی

«صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند»

بدان گاه که «قدسیان شعر حافظ از بر می‌کردند» و در باغ خلد «دفتر نسرین و گل» را به اوراقش زینت می‌دادند، غزل‌های رندانه و آرام‌های عاشقانۀ حافظ در کالبد غزل، جان‌مایه‌ای از عشق، عرفان، اندیشه و حکمت می‌گرفت تا به مدد نبوغ شاعرانگی او، آیینه‌ای راست‌نمای از وقایعِ پدیداری روزگارانی و مردمانی باشد که حافظ، پریشانی، دغدغه‌ها و آمال‌شان را به فراست دریافته بود و در بزنگاه غزل‌واره‌هایش، با جوهر ناب شعر و با زبانی سحرانگیز و اعجاب‌آمیز آن را نمودار ساخته بود. 

در کتاب «حافظ شیرازی» از مجموعه از ایران چه می‌دانم؟ با نام و نشان، زندگانی و سفرهای حافظ؛ روزگار حافظ و هم‌عصرانش؛ انس وی با قرآن؛ مقام عشق در پیشگاه حافظ؛ رندی، ملامتی‌گری و عرفان او؛ و حضور حافظ در فرهنگ ایرانی و جهان بیشتر آشنا شوید. 


مؤلفنیازکار، فرح
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/136
چاپ اول1396
چاپ آخر1396
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794293
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال