حضرت عبدالعظیم حسنی

حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که نسبش با چهار واسطه به امام حسن (ع) می‌رسد، یکی از امامزادگان مشهور و مورد تکریم در ایران است. او که از اصحاب خاص امام هادی (ع) و مورد تأیید آن حضرت بوده است به هنگام اقامت در ری با اشارۀ ایشان مرجع و مأوای علمی و دینی شیعیان این شهر شد. عبدالعظیم حسنی (ع)، احادیث زیادی از امام هادی (ع) نقل کرده است و به سبب کثرت علم و نقل احادیث فراوان از ائمه در برخی از متون از او به عنوان «محدث» یاد شده است. به سبب همین جایگاه علمی و معنوی، مزار او همواره در طول تاریخ مورد توجه دولتمردان، حاکمان، علاقه‌مندان و شیعیان بوده است. بنای زیبای مقبرۀ او در شهر ری، محصول تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ عده‌ای از مشتاقان و ارادتمندان ذریۀ پیامبر (ص) است که در طی قرن‌ها و سال‌های متمادی توسعه یافته و بر شکوه و زیبایی آن افزوده شده است. 

کتاب «حضرت عبدالعظیم حسنی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در چهار فصل به شرح حال امامزادگان آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، موقعیت آن در پهنۀ تاریخ، و تولیت آستان از ابتدا تا دورۀ حاضر پرداخته است. 


مؤلفقائدان، اصغر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/135
چاپ اول1396
چاپ آخر1396
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794309
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید