حمام در ایران

ساخت و بهره‌گیری از گرمابه پیشینه‌ای طولانی در فرهنگ ایران پیش از اسلام دارد. پیامبر اسلام (ص) پیش از آن که اعراب مسلمان به فتوحات بزرگ نائل آیند، آنان را مژده داده بود که «به زودی سرزمین عجم بر شما گشوده خواهد شد و شما خانه‌هایی به نام حمام در آن خواهید یافت». 

ضرورت وجود حمام در شهرها و روستاها در طول دوران اسلامی، نقش آن در بافت محلات، جایگاه آن در نظام روابط اجتماعی، پیوند ناگسستنی آن با مناسک گذر، آداب و رسوم مردم و رابطۀ آن با طب و برخی شیوههای درمان، ویژگی‌هایی است که به این گونه معماری جایگاهی درخور توجه می‌بخشد. 

نگارنده کتاب «حمّام در ایران» از مجموعه از ایران چه می‌دانم؟ بر این باور است که می‌توان امکان احیای حداقل تعدادی از این حمام‌ها را در کاربری اصلی‌شان بررسی کرد و به اجرا درآورد و سنت استحمام در حمام‌های عمومی ایران را با دیدگاهی نو تداوم بخشید و از این طریق بر جاذبه‌های بصری و فرهنگی کشور نیز افزود. 


مؤلفاکبری، پریوش
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/137
چاپ اول1397
چاپ آخر1397
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794408
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه134

قیمت 190,000ریال