ختن و زبان ختنی

یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان

وآن سهی سرو خرامان به چمن باز رسان (حافظ شیرازی)


زبان ختنی یکی از زبان‌های ایرانی میانۀ شرقی است که در سرزمین ختن تا پیش از حملۀ مسلمانان به آنجا، در اوایل سدۀ یازدهم میلادی، بدان تکلم می‌شد. ختن یکی از مهم‌ترین و شکوفاترین مراکز بودایی در آسیای مرکزی بوده و آثار به‌جامانده از ختنی نیز گویای همین امر است. تاریخ دقیق نفوذ عقاید بودایی در ختن مشخص نیست، اما احتمالاً مردم این سرزمین در اوایل سدۀ نخست میلادی به دین بودا گرویده‌اند. با وجود آن‌که دین مردم ختن بودایی بود، در زبان آنها واژه‌های اصیل ایرانی نیز به کار می‌رفت، هرچند برخی از این واژه‌ها معانی جدیدی یافته بودند. در کتاب «ختن و زبان ختنی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ کوشش نگارنده بر آن بوده تا در چهار فصل خواننده یک دید کلی دربارۀ ختن و تاریخ آن از دوران باستان تا معاصر به دست آورد و با کلیاتی دربارۀ زبان ایرانی ختنی و ادبیات بسیار غنی آن و مهم‌ترین منابع در این حوزه آشنا شود.

مؤلفطامه، مجید
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/127
چاپ اول1395
چاپ آخر1395
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793876
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه130

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید