خشایارشا: پادشاه هخامنشی

خشایارشا شاه یا آن‌گونه كه شهرت یافته است، خشایارشا، چهارمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود كه در قرن پنجم پیش از میلاد بر گستره‌ای پهناور از جهان باستان فرمانروایی داشت. این گستره پهناور از یك سو به رود‌های جیحون و سیحون و سرزمین ایرانی سغدیانا و از غرب تا دانوب، یونان، نیل و سرزمین‌های پیرامون مصر (لیبی و حبشه) می‌‌رسید. نام و نشان خانوادگی او بیان می‌كند كه خشایارشا فرزند داریوش بزرگ، نوادۀ ویشتاسب و از دودمان اریارمنه هخامنشی بود. در آثار یونانی و نیز شرق‌شناسان از وی به عنوان كسی كه به یونان، مهد تمدن و فرهنگ كهن غرب لشكر كشید و شهر آتن (آكروپولیس) را از بین برد، یاد می‌شود. 

«صفاتی که یونانی‌ها به خشایارشا نسبت داده‌اند اغراق‌آمیز است. من یقین دارم که این نسبت‌های عجیب و غریب از جهت کینه‌ای است که یونانی‌ها به این شاه از جهت لشکرکشی او به یونان می‌ورزند. اگر تاریخ ایران را خود ایرانیان نوشته بودند، ما می‌توانستیم حقیقت را از پس پردۀ این گونه اخبار مجهول بهتر دریابیم.» (هوبر، استاد مدرسه کندرسه و مترجم کتاب‌های هرودوت به زبان فرانسه)

 كتاب «خشایارشا: پادشاه هخامنشی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ سعی دارد در شش فصل با عنوان‌های: نام، تبار و آغاز پادشاهی؛ تثبیت پادشاهی و توجه به غرب؛ مقدمات لشكركشی به یونان؛ سپاه خشایارشا در یونان؛ فاتح یونان در راه بازگشت؛ و خشایارشا در برابر تاریخ، چهرۀ واقعی‌تری از پادشاه هخامنشی ارائه دهد.

مؤلفشعبانی، رضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 75
چاپ اول1386
چاپ آخر1386
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643791092
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال