خواجه نصیرالدّین طوسی

خواجه نصیرالدّین ابوجعفر محمدبن فخرالدین محمد بن حسن طوسی، حکیم معروف و فیلسوف بزرگ قرن هفتم قمری بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان در تاریخ علم است. او نه تنها در علم و دانش زمان خود سرآمد بود، بلکه از بزرگ‌ترین کاربدستان اداری و صاحب‌نظر در زمینه‌های گوناگون در دورۀ خود به شمار می‌رفت. آثار کلامی، منطقی و فلسفی این اندیشمند گرانمایه، مرجع فکری بزرگ اندیشمندان پسین بوده و به جرأت می‌توان گفت که این فیلسوف متکلم از پایه‌گذاران علوم عقلی محسوب می‌شود. «آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

 معذوری اگر در طلب آن کوشی

 باقی همه رایگان نیرزد هشدار

 تا عمرگرانمایه بدان نفروشی»

 کتاب «خواجه نصیرالدین طوسی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در سه فصل به زندگی و احوال زمانۀ خواجه طوسی، آثار و تأملات کلامی، منطقی و فلسفی، و دانش خواجه در زمینۀ ریاضی، نجوم و هندسه می‌پردازد.

مؤلفدیباج، سید موسی
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/118
چاپ اول1393
چاپ آخر1393
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی*
شابک9789643793173
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید