خوارزم

حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی‌کنی

دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند


خوارزم نام منطقه‌ای باستانی و تاریخی در آسیای مرکزی است و موَرخان مسلمان آن را یکی از ایالت‌های پنج‌گانه ماوراءالنهر دانسته‌اند. به نظر نگارنده کتاب، آنچه بوسورث (C.E. Bosworth) نقل کرده، درست‌تر است؛ بدین گونه که خوار به معنای خور(= خورشید) و زم به معنای زمین، بر روی هم خوارزم جایگاه برخاستن خورشید دانسته شود (The Encyclopedia of Islam, “Khwarazm” vol. IV-1978, p. 1061) به هر حال خوارزم بر پایه داده‌های اوستا همان سرزمین آرینه وئجه است که ایرانیان در نخستین حرکت‌های مهاجرتی خود در آن سکونت کرده‌اند و آن را مقدس دانستند. (فره‌وشی، 1370، ص 8) کتاب خوارزم از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در هشت فصل دربارۀ نام و نشان و موقع جغرافیایی خوارزم، تاریخ، فرهنگ، تمدن و یادمان‌های تاریخی و نیز مشاهیر و دانشمندان این منطقه سخن می‌گوید.

مؤلفتکمیل همایون، ناصر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 50
چاپ اول1383
چاپ آخر1383
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790231
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه117

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید