داریوش بزرگ

پادشاهی داریوش در تاریخ جهان کهن، پدیده‌ای نو بود که بر شالودۀ عدل و داد استوار شده بود. ذهنی قانونمند و بصیر و بینا می‌باید تا قواعدی از خویش باقی بگذارد که بتواند شالودۀ بزرگ‌ترین، نیرومندترین و توانگرترین امپراتوری‌های جهان را بریزد و با کاردانی و کفایت تردیدناپذیر آن را حفظ کند. سخن درباره مردی است که پایه‌های موجودیت ایران و برقراری نظمی پایدار در حیات ملی ایرانیان را بنیاد نهاده است. مردی که تا پایان عمر خویش چنان دغدغۀ آسودگی و رفاه و خوشبختی ایرانیان را در سر داشت که جای جای در کتیبه‌های به‌یادماندنیش تکرار می‌کند که: خداوند این کشور را از سه آفت عظیم خشک‌سالی و دشمن و دروغ حفظ کند! 

کتاب «داریوش بزرگ» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل به اختصار، نحوۀ روی کار آمدن داریوش هخامنشی و طی مراحل کسب قدرت و آن‌گاه اقدامات بی‌شمار و حضور نام او در عرصۀ قریب چهل سال ایران‌مداری را بیان می‌کند.

مؤلفشعبانی، رضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 40
چاپ اول1382
چاپ آخر1390
ویراست3
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790142
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال