داستان تهران

تهران جای مهمی است. مردمانش ایرانی کوچک در آن ساخته‌اند، و از این جهت متقبل مسئولیتی بزرگ در سرنوشت ایران و ایرانیان شده‌اند. تاریخ رشد و تحول کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر تهران، سرگذشت مردمانی است که از گوشه و کنار این سرزمین، با پیشینه و خاستگاه‌های گوناگون، به این مکان مهاجرت کرده و توانایی‌ها، خواست‌ها و رؤیاهایشان را در این شهر تجسم بخشیده‌اند. بدین‌سان معلوم می‌شود که چه مشکل عظیمی در شهرنشینی تهران پدید آمده است، اما مؤلف در برابر این نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی که به تفصیل از آنها سخن به میان آورده است، در فصلی از کتاب با عنوان «تهران به کجا می‌رود؟» چنین می‌گوید که بهار شهرنشینی در تهران آغاز شده است و تقاضاهای نسل جدید پایتخت‌نشینان سرنوشت امیدوارانه‌تری را برای تهران رقم خواهد زد. 

کتاب «داستان تهران»از مجموعه تهران‌پژوهی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، برداشتی است کلی از شکل‌گیری و تحولات شهر تهران که در چند فصل تحلیلی برای استفادۀ خوانندگان تحریر شده است. جغرافیای تاریخی این شهر بیش‌و‌کم نوبنیاد در منطقه‌ای کهن‌بنیاد به گونه‌ای است که گاه عاملیت و رسالت اجتماعی و فرهنگی و حتی جغرافیایی آن مکتوم مانده است که مؤلف در این کتاب به آن می‌پردازد. خوانندگان این کتاب کم‌حجم اما پربار، با مسائل شهری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیاری آشنایی خواهند یافت یا بر اطلاعات آنها در این زمینه‌ها افزوده خواهد شد.

مؤلفبهشتی، سید محمد
مجموعه/شمارهتهران پژوهی/6
چاپ اول1395
چاپ آخر1395
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793869
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه80

قیمت 70,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید