زرتشتیان

ایرانیان زرتشتی پیرو زرتشت، پیامبر باستانی ایران هستند. دین زرتشت پیش از ظهور اسلام، دین رسمی این مرز و بوم بوده است و اكثریت ایرانیان پیرو آن بوده‌اند. امروزه شمار زرتشتیان ایرانی مقیم ایران نزدیك به سی هزار نفر است و بیش‌تر در تهران زندگی می‌كنند. زرتشتیان در یزد، كرمان، شیراز، اصفهان و اهواز و به صورت پراكنده در دیگر شهر‌های ایران سكونت دارند. دین زرتشتی یكی از چهار كیش رسمی ایران است و به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی ایران، در انجام دادن مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند. زرتشتیان در آغاز قرون اسلامی و قبل از آن كه به شبه قارۀ هند مهاجرت كرده‌اند كه در آن مناطق با نام پارسیان شناخته شده‌اند. پارسیان هند و زرتشیان ایران از دیرباز مراوده داشته‌اند. 

كتاب «زرتشتیان» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل به خاستگاه كیش زرتشتی؛ تحولات كیش زرتشتی تا اسلام؛ تاریخ زرتشیان از آغاز اسلام تا دورۀ معاصر و نیز در دورۀ معاصر؛ زرتشتیان در دوران تجدد به ویژه پس از مشروطیت، انجمن‌ها و مجامع آنها و مشاغل و پیشه‌ها؛ و آداب و سنن، زیارتگاه‌ها و جشن‌های آنان پرداخته است.

مؤلفمزداپور، کتایون
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 34
چاپ اول1382
چاپ آخر1391
ویراست3
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799961
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال