سرگذشت دریای مازندران

دریای مازندران با داشتن نام و نشان تاریخی و شکل‌یابی و دگرگونی‌های جغرافیایی و گاه با تغییرات سرنوشت‌ساز طبیعی، آب و هوا و اقلیم ویژه‌ای را در کل منطقه پدید آورده است که در آن گیاهان و جانوران و تیره‌های گوناگون انسانی حیات مستمر یافته‌اند. دریای مازندارن به سبب موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی همواره در تاریخ مورد توجه اقوام و ملت‌های جهان قرار داشته و نام‌های گوناگونی به خود گرفته است: دریای کاسپین یا (بحرالقزوین) به علت اقامت قوم کاسپین در جنوب و غرب دریا؛ دریای طبرستان به علت اقامت تپورها در منطقه جنوبی دریا (تپورستان)؛ دریای خزر به علت اقامت قوم خزر در منطقه شمال دریا (دشت قبچاق)؛ دریای مازندران به علت داشتن ساحل نسبتاً طولانی در منطقه جنوبی دریا؛ دریای آبسکون، دریای گرگان، دریای خراسانی، دریای جلیلی، دریای ساری، دریای گیلان، دریای انزلی و جز اینها که به دلیل نزدیکی منطقه به این دریا نام همان منطقه را یافته است. آب این دریاچه بزرگ تلخ‌تر از دریاهای جهان است و دلیل آن شاید وجود چاه‌های نفت درون آن باشد. میزان نمک معمول این دریاچه را 82 درصد نوشته‌اند. و حال آنکه نمک اقیانوس 78 درصد است. 

کتاب «سرگذشت دریای مازندران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در هشت فصل به طبیعت و اقلیم و جغرافیای درونی و ساحلی دریای مازندران، ساکنان پیرامون دریای مازندران در دوران کهن و عصر اسلامی، یورش‌ها و سیطره‌طلبی روسیه و سلطه امپریالیسم روسیه بر دریای مازندران، و موقعیت کنونی سرزمین‌های پیرامونی این دریا می‌پردازد.

مؤلفتکمیل همایون، ناصر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 6
چاپ اول1379
چاپ آخر1380
ویراست3
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9646269893
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120