سعدی شیرازی

سعدی یگانه‌ای است که سحر کلامش به غایت اعجاز دست می‌یازد. ذکر جمیلش در افواه عام افتاده و صیت سخنش را که در بسیط زمین رفته، همچون شکر می‌خورند و رقعۀ منشأتش را چو کاغذ زر می‌برند. 

او را به واسطۀ هنر بی‌بدیلش «ملک‌المتکلمین»، «پادشاه ملک سخن» و «رب‌النوع ادب پارسی» می‌خوانند و بر نکته‌دانی وی تأکید کرده، بر این امرصحه می‌گذارند که: «سعدیا خوش تر از حدیث تو نیست/ تحفۀ روزگار اهل شناخت». 

کتاب سعدی شیرازی از مجموعه از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل به نام و نشان، زندگی و زمانۀ سعدی می‌پردازد، از آثار و زبان و جهان معنایی او سخن می‌گوید و پژوهش‌های موجود دربارۀ سعدی شیرازی را معرفی می‌کند. 


مؤلفکمالی سروستانی، کوروش
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/139
چاپ اول1397
چاپ آخر1397
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794606
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه130

قیمت 190,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید