سلطانیه

یکی از شهرهای مشهور ایران در دوران ایلخانان، شهر سلطانیه است. در این شهر، توسط سلطان محمد اولجایتو، گنبد سلطانیه بنا نهاده شد که از بزرگ‌ترین و مرتفع‌ترین بناهای اسلامی و اثرگذار در معماری گنبدهای رفیع کلیساهای مغرب‌زمین است. هشت سویی بودن بنا، بعدها مورد تقلید اروپاییان در بناهای مذهبی از جمله در کلیسای سانتاماریا دلفیوره قرار گرفته است، چنان که: «سیستم ساختمان گنبد خودیار و بدون استفاده از حائل است که خواه به طریقه جناقی و خواه به طرق مطالعه شده دیگر آجرچینی شده‌اند به طور وسیعی در ایران از زمان سلجوقیان یعنی از قرن دهم میلادی مورد استفاده قرار گرفته و کاملاً تکمیل شده بود. این سیستم که از تطابق نمونه‌های معماری رومی و سپس بیزانسی به وجود آمده وجودش از فلورانس و به کار بردنش توسط برونلسکی برای من مورد شک است که یک مرتبه خلق شده باشد و به عقیده اینجانب این سیستم حتماً باید به طریقی از ایران وارد فلورانس شده باشد» (پائولوزی، 1355، ص 35) 

کتاب «سلطانیه» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در هفت فصل به اقلیم شهر سلطانیه، تاریخچه شکل‌گیری و توسعه شهر، جایگاه آن در سفرنامه‌ها و مشاهدات سیاحان، یادمان‌های سلطانیه و جامعه و اقتصاد کنونی این شهر پرداخته است.

مؤلفتکمیل همایون، ناصر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 80
چاپ اول1387
چاپ آخر1387
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643791270
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال