سنایی غزنوی

سنایی از غزنه برخاست و در شهرهای گوناگون خراسان، شوریدگی یافت. او در روزگاری که مدیحه‌سرایی مهم‌ترین ویژگی سرودن شعر بود، شوریدگی خود را به سوی ادبیات صوفیانه و تکریم عرفان سوق داد و از این نظر، تحول روحی او نیز در هجرت تجلی یافت. در نیمه عمر، سنایی دچار دگرگونی احوال شد و نوعی بیداری، هوشاری و آگاهی به ذهن او راه یافت. عمده اهمیت این حکیم عارف همین موضوع است. او که در آن سال‌ها با زبان توانا و میراث ارزشمندی که از رودکی و فرخی و ... به دست آورده بود، زیباترین تشبیهات و استعارات را می‌آفرید و در مدح پادشاهان و امیران روزگار خود به کار می‌برد، ناگهان بر اثر جرقه‌ای که در ذهنش درخشید، با خود اندیشید آیا به راستی این ممدوحان شایستۀ صفات و فضایلی بودند که او به آنان نسبت داده بود؟ 

داستان از این قرار است که سنایی در حمام، دیوانۀ لای‌خوار را دید که در نزدیکی آتش گلخن بر دیوار تکیه داده و گلخنی هم در برابرش نشسته بود. ...باردیگر چنان قهقه‌ای سر داد، که طنینش همۀ وجود سنایی را لرزاند، و در ادامه گفت: «پیاله‌ای دیگر بریز تا بنوشیم به کوری چشم سنایی، شاعر بی‌ارزش دربار غزنوی» . باز هم گلخنی به عنوان اعتراض گفت: «سنایی شاعری است محترم و نزد سلطان اعتبار خاص دارد». دیوانه گفت: «آه که تو چه قدر نادانی؟ او شاعری است بی‌خرد. عمری را به سر آورده و هنوز نمی‌فهمد که خدا او را برای چه آفریده؟ پیوسته مدح پادشاهان می‌گوید و برای خوشامد آنان قصیده می‌سراید. اگر در قیامت از او بپرسند چه آورده‌ای؟ چیزی ندارد که عرضه کند مگر مدح سلاطین». گفته می‌شود این رخداد و سخن لای‌خوار، چنان در او مؤثر افتاد که از شراب غفلت، هشیار شد و در به روی خلق بست و عزلت و انزوا اختیار کرد و راه فقر و شیوه سلوک پیش گرفت تا به مرتبه بلند رسید (سنایی، 1363، مقدمه، ص71). 

 کتاب «سنایی غزنوی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل به خاستگاه و دوره‌های مختلف زندگی سنایی، ویژگی‌های شعری و آثار و اندیشه‌های او می‌پردازد.

مؤلفایازی، حسین
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 98
چاپ اول1389
چاپ آخر1389
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643791995
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال