سنگلج

محله سنگلج، یکی از محله‌های روستای سابق، در مسیر شهر شدن تهران، به مرور به شکل یکی از محله‌های شهر تهران، و از زمان پایتختی تهران، به صورت یکی از محله‌های معتبر پایتخت درآمد. 

این محله که نام و نشان قدیمی و روستایی دارد، و بسیاری از مزارع و باغ‌های تهران صفوی در آن قرار داشتند، از دوره قاجار و پایتختی تهران، اندک‌اندک با ورود مهاجران از دیگر شهرها، جنبه سکونتی بیشتری پیدا کرد و به نظر می‌رسد که به علت فراوانی نسبی آب که از منطقه «آب‌پخش» سنگلج سرازیر می‌شد، موقعیت ترقی محله فراهم بود. 

کتاب حاضر از مجموعه تهران‌پژوهی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در چهار فصل به سابقۀ تاریخی و موقعیت جغرافیایی، بافت محله و سکونتگاه‌ها، جمعیت سنگلج و حرفه‌ها و مشاغل اهالی آن، و همچنین اماکن مذهبی و بناهای فرهنگی این محله قدیمی تهران می‌پردازد. 


مؤلفتکمیل همایون، ناصر
مجموعه/شمارهتهران‌پژوهی /9/131
چاپ اول1396
چاپ آخر1396
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794354
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه106

قیمت 120,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید