شیخ بهایی

بهاءالدین محمدبن‌حسین ... (شیخ بهایی) متولد در قریۀ جبل عاملِ بعلبك، عرب‌زاده و شیعه بود. بهاءالدین محمد (شیخ بهایی) هنگام مهاجرت به ایران سیزده ساله بود، با جثه‌ای نحیف و آینده‌ای نامعلوم، در كشوری غریب...شیخ بهایی، ستارۀ پرفروغ عصر صفوی، هم عالم بود و هم عارف؛ هم ریاضی می‌دانست و هم معماری و هم جَفر و نجوم و حساب و هندسه؛ هم دانشمند بود و هم سالكِ طریق الی‌الله. و از شعر و نثر او پیداست كه ادیب و نازك‌خیال و داستان‌سرا و مسلط به زبان و شعر و ادبیات ایران بود. عرب‌زاده بود اما در ساده‌نویسی و فارسی‌نویسی، گوی سبقت از بسیاری فارسی‌نویسان زمان خود ربوده بود. کتاب «شیخ بهایی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل پس از بیان مطالبی دربارۀ اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر صفویه، به شرح زندگی شیخ بهایی و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی وی، هم‌چنین شعرهای عارفانه و حکایات و تألیفات او پرداخته است.

مؤلفدامادی، محسن
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 21
چاپ اول1381
چاپ آخر1389
ویراست4
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک964579949x
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال