صابئین مندائی در ایران

صائبین پیشینه‌ای بیش از دو هزار و پانصد ساله در ایران دارند. هدف این پژوهش، پرداختن به تاریخچۀ دین صابئی به عنوان یكی از ادیانی است كه در ایران باستان تا به امروز، حضور داشته و با ظهور دین اسلام و یادكرد آنان در كتاب مسلمانان یعنی قرآن كریم، ابعاد تازه‌تری پیدا كرده است. صابئین نام گروهی دینی است كه ماهیت اصلی آن را ایمان به خداوند، جهان آخرت، تعمید و شماری آداب و رسوم دیگر تشكیل می‌دهد، و در قرآن در ردیف اهل كتاب یعنی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان از آنان یاد شده است.صابئین واقعی كه ما امروزه آنان را با نام مندائیان یا صابئین مندائی می‌شناسیم خاستگاه اصلی آنان در اورشلیم (فلسطین) بوده است و توسط بخت‌النصر در حدود 500 سال ق م از آن منطقه به بابل (منطقه بین‌النهرین) به اسارت آورده شدند و از آن دوران تا كنون در كنار رودخانه‌های پرآب عراق و ایران چون دجله و فرات و كارون سكنی گزیدند. 

کتاب صابئین مندائی در ایران از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در چهار فصل به خاستگاه تاریخی، آموزه های دینی، زبان، خط ، ادبیات دینی و آداب و رسوم مذهبی مندائیان در ایران پرداخته است. صابئین واقعی كه ما امروزه آنان را با نام مندائیان یا صابئین مندائی می‌شناسیم خاستگاه اصلی آنان در اورشلیم (فلسطین) بوده است و توسط بخت‌النصر در حدود 500 سال ق م از آن منطقه به بابل (منطقه بین‌النهرین) به اسارت آورده شدند و از آن دوران تا كنون در كنار رودخانه‌های پرآب عراق و ایران چون دجله و فرات و كارون سكنی گزیدند. کتاب «صابئین مندائی در ایران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در چهار فصل به خاستگاه تاریخی، آموزه های دینی، زبان، خط ، ادبیات دینی و آداب و رسوم مذهبی مندائیان در ایران پرداخته است.

مؤلفشیرالی، عادل
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 111
چاپ اول1392
چاپ آخر1392
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643792848
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال