فضاهای ورودی خانه های تهران قدیم

در معماری سنتی ایران، به‌ویژه در شهرهایی که بافت پیوسته و درون‌گرا داشتند، سردر و فضای ورودی بسیاری از بناها مهم‌ترین بخش نمای بیرونی بنا به شمار می‌آمد، و مشخص بودن آن یکی از خصوصیت‌های کارکردی و کالبدی بنا محسوب می‌شد. لذا با طرح معمارانه و طراحی‌شده ساخته می‌شد تا به بهترین شکل نمایان و گویا باشد. 

کتاب حاضر از مجموعه فرهنگ و معماری انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، شامل بخشی از تصویرهایی است که از فضاهای ورودی و سردرهای خانه‌های تهران قدیم به منظور معرفی بعضی از آثار ارزشمند معماری تهران قدیم، خصوصاً برای استفاده در صحنه‌پردازی فیلم‌های مستند مربوط به دورۀ قاجار و ارائۀ نشانه‌های تاریخی یک محدودۀ زمانی معین، تهیه شده است. همچنین به منظور استفادۀ بهتر و امکان آشنایی اجمالی با برخی از ویژگی‌های معماری فضاهای ورودی و سردرها، تصاویر مجموعه به ده گروه تقسیم شده‌اند و در هر مورد اطلاعات مختصری ارائه شده است. 


مؤلفسلطان زاده، حسین
مجموعه/شمارهفرهنگ و معماری/2
چاپ اول1371
چاپ آخر1393
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643791211
ابعاد23/5 × 21/5 سانتی متر
تعداد صفحه154

قیمت 140,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید