فوتبال در ایران

معلوم نیست مردم ایران از چه زمانی به بازی فوتبال روی آورده‌اند. برخی معتقدند ملوانان انگلیسی که در بنادر جنوب ایران رفت و آمد داشته‌اند آن را با خود آورده‌اند و برخی نیز می‌گویند این بازی توسط کارگران انگلیسی مقیم مسجد سلیمان به ایران آورده شده است. حتی گروهی آن را از طریق ورود تجاَر اروپایی به شیراز می‌دانند. از سال 1918 میلادی و با تأسیس مدرسۀ آلمانی‌ها و مدرسۀ دارالفنون، فوتبال به سبک امروزی در ایران بازی می‌شده‌است. اولین سفر فوتبالیست‌های ایرانی: در سی‌ام مهر 1305، بنا به دعوت شورای عالی ورزش جمهوری آذربایجان و فوتبالیست‌های قفقاز، مقدمات اعزام فوتبالیست‌های تهران به بادکوبه (باکو) فراهم آمد. تأمین اعتبار سفر هئیت پانزده نفری به بادکوبه، به مبلغ چهارصد تومان از سوی هیئت وزرا تأمین شد؛ و متوَلی آن وزارت معارف و اوقاف وقت به ریاست احمد اتابکی بود. 1974- تهران: در این دوره از مسابقات که هفتمین دورۀ آن بود، بازی‌ها در دهم شهریور 1352 به میزبانی ایران و در ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی(آریامهر سابق)،آغاز شد. برخی تیم فوتبال ایران را در این دوره از بازی‌ها نیرومندترین تیم فوتبال ایران می‌دانند. تیم فوتبال ایران در این مسابقات در تمام بازی‌ها برنده شد؛ این تیم در مجموع فقط یک گل خورد و 20 گل زد. 

کتاب «فوتبال در ایران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در هشت فصل به تاریخچۀ فوتبال؛ آموزش، علم و مقررات بازی فوتبال؛ فوتبال ایران و بازی‌های آسیایی، جام ملت‌های آسیا و جام جهانی؛ و تاریخچۀ فوتبال باشگاه‌های ایران می‌پردازد.

مؤلفمحمدنبی، حسین
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 52
چاپ اول1384
چاپ آخر1386
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790371
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه106

قیمت 150,000ریال