قهستان

قهستان منطقه‌ای است که در جغرافیای تاریخی ایران‌زمین هویتی مشخص و در پیوند با خراسان بزرگ دارد، اما در تقسیمات سیاسی امروز کشور نام و نشانی از آن نیست و آن را خراسان جنوبی نامیده‌اند. اگر محدوۀ قهستان را در تقسیمات سیاسی امروز کشور ترسیم کنیم از این قرار است: از شمال به شهرستان‌های خواف، تربت حیدریه و کاشمر در استان خراسان رضوی، از غرب به استان یزد و کرمان (جنوب غربی)، از جنوب به استان سیستان و بلوچستان و از شرق به کشور افغانستان. قهستان تاریخی در واقع شهرستانهای امروزی بیرجند، قاین، فردوس، طبس، گناباد و نهبندان را در بر می گیرد که از میان آنها، در پی تقسیم‌بندی خراسان به سه استان، طبس به استان یزد و گناباد به استان خراسان رضوی افزوده شدند. زعفران و زرشک دو محصول عمدۀ این منطقه هستند که از شهرت زیادی برخوردارند و سهم بالایی از درآمد مردم قهستان را تشکیل می دهند و از اقلام صادراتی مهم کشور به شمار می روند. مدرسه شوکتیه بیرجند: هم زمان با رواج مدارس به شکل نوین آن در پایتخت، بیرجند به عنوان مرکز ایالت قاینات و سیستان، گوی سبقت را از دیگر شهرهای ایران ربود و با شیوه های نوین تعلیم و تربیت آشنا شد. گویا پس از دارالفنون(1268 قمری/ 52-1851 م) و مدرسه رشدیه (1315قمری/-1897 م)، سومین مرکزی که به این شکل در ایران تأسیس شد، مدرسه شوکتیه بیرجند بود. 

کتاب «قُهستان» از مجموعه از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در پنج فصل مطالبی دربارۀ اقلیم، جامعه و جغرافیای انسانی، تاریخ، فرهنگ، مشاهیر و یادمان‌ها، و اقتصاد منطقۀ تاریخی قُهستان بیان می‌کند.

مؤلفزنگویی، مهدی
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 94
چاپ اول1388
چاپ آخر1388
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643791667
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه118

قیمت 150,000ریال