لاله های ایران

سرزمین پهناور ایران، با دارابودن اقلیم‌های متنوع، مهد رویش گل‌ها و گیاهان بسیاری است که برخی از آنها در سایر نقاط جهان نیز رویش دارند، اما بعضی دیگر، انحصاری ایران هستند. از جملۀ این گیاهان، انواع لاله‌ها و لاله‌های واژگون است که برخی از گونه‌های آنها منحصر به ایران است. در ادبیات فارسی نمونه‌های متعددی از کاربرد واژۀ «لاله» را می‌توان مشاهده کرد. انواع تشبیه و استعاره و تصویرسازی در اشعار به چشم می‌خورد که به ویژگی‌های متنوع این گیاه اشاره می‌کند. در انواع هنرها مانند معماری، سفالگری و نقاشی نیز نمونه‌هایی از طرح گل لاله در موارد مختلف به چشم می‌خورد. خانم دکتر گل‌اندام شریفی در کتاب «لاله‌های ایران« از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟، پس از معرفی گونه‌های لاله در ایران و جایگاه این گل در ادبیات، اساطیر، فرهنگ و هنر ایران، به طور ویژه به لاله‌های واژگون ایران و خصوصیات و کاربردهای آنها می‌پردازد. این پژوهشگر متخصص معتقد است از یک طرف توجه به پرورش و ازدیاد این گیاهان با نگاه اقتصادی و از سوی دیگر، حفظ رویشگاه‌های طبیعی لاله و به خصوص لاله‌های واژگون به عنوان یک ثروت ملی باید در رأس توجه همه مردم قرار گیرد. ‌

مؤلفشریفی، گل اندام
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/132
چاپ اول1396
چاپ آخر1396
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794125
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه135

قیمت 170,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید