مازندران

استان مازندران، که در گذشته طبرستان نامیده می‌شد، قسمتی از سرزمین کهن ایرانیان است که طبق شواهد و یافته‌های باستان‌شناسان، یکی از قدیم‌ترین سکونت‌گاه‌های بشری به شمار می‌رود. مازندران از زمان‌های دور، به دلیل کوهستانی و صعب العبور مناطق جنوبی، بیشتر از راه‌های شرقی، غربی با مناطق پیرامون خود مرتبط بود. این موضوع در فتح مسلمانان، که در قرن اول هجری از راه گرگان به شهرهای مازندران دست یافتند، نمایان است. هم‌چنین از مهم‌ترین راه‌های قدیمی مازندران می توان به راه‌های سنگ فرش گرگان- ساری و اصفهان به فرح‌آباد اشاره کرد. سابقه سکونت در استان مازندران، با توجه به پژوهش‌های باستان‌شناسی، به حدود 75 هزار سال قبل از میلاد می‌رسد. نخستین آمار رسمی که از تعداد سکنه مازندران در دست داریم مربوط به سال 1320 خورشیدی است. مازندران در این سال حدود 450,000 تن (با تراکم 40 تن در هر کیلومتر مربع) جمعیت داشت. در کتاب «مازندران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل با جغرافیای طبیعی و انسانی مازندران؛ تاریخ طبرستان از آغاز تا حملۀ مغول، از حملۀ مغول تا آغاز قاجاریه، از دورۀ قاجاریه تا امروز؛ و اوضاع فرهنگی، مشاهیر و یادمان‌های تاریخی مازندران آشنا می‌شوید.

مؤلفریاحی، وحید
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 6
چاپ اول1380
چاپ آخر1381
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799333
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه100

قیمت 150,000ریال