مترجم

در کتاب «مترجم» از مجموعه می خواهی چه کاره بشوی؟ نوجوانان به زبان ساده با شغل مترجمی آشنا می‌شوند و پی می‌برند که مترجم کیست و چه کار می‌کند؛ از چه وسایلی استفاده می‌کند؛ چه اطلاعاتی باید داشته باشد؛ چه توانایی‌هایی دارد؛ چگونه می‌تواند در شغلش پیشرفت کند؛ با چه شغل‌های دیگری در ارتباط است؛ به این شغل چه نیازی هست؛ برای مترجم شدن چه کار باید کرد؛ این شغل چه ویژگی‌هایی دارد و در کجا می‌توآن آن را فرا گرفت. از متن کتاب: «تاریخ ترجمه قدیمی‌تر از آن است که بتوان برای آن زمان دقیقی ذکر کرد. همین قدر می‌دانیم که از آغاز مهاجرت و ارتباط اقوام مختلف در زمان‌های بسیار قدیم ترجمه وجود داشته است...مترجم خوب علاوه بر این که باید دو زبان را به خوبی بشناسد، باید شباهت‌ها و تفاوت‌های آن دو زبان را بداند. او باید اطلاعات خوبی در زمینه‌ی زبان‌شناسی و ادبیات داشته باشد. همچنین باید اطلاعات خود را در زمینه‌هایی از تاریخ، جغرافیا، هنر و علوم مختلف افزایش دهد.»

مؤلفعسگری، مهناز
طراح گرافیکخسروانجم، مجید
مجموعه/شمارهمی خواهی چه کاره بشوی؟/1
چاپ اول1382
چاپ آخر1382
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799872
ابعاد21 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه16

قیمت 20,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید