معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامه فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی در حدود سی سال برای سرودن شاهنامه که تقریباً شامل شصت هزار بیت است، وقت صرف کرد. این اثر ادبی و هنری را می‌توان گنجینه و شاهکاری ملی به شمار آورد که اطلاعات بسیار ارزشمندی دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران در دورۀ پیش از اسلام در آن نهفته است. اطلاعات موجود در شاهنامۀ فردوسی دربارۀ معماری و شهرسازی دوران پیش از اسلام را می‌توان شامل واژه‌های معماری و شهرسازی، برخی خصوصیات معماری ایران، نحوۀ استفاده از بعضی فضاها، نحوۀ شکل‌گیری برخی شهرها و فضاها و عرصه‌های آنها، و نیز پاره‌ای اقدامات عمرانی دانست.  

کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌‌های فرهنگ و معماری دفتر پژوهشهای فرهنگی به معرفی واژگان معماری و شهرسازی موجود در شاهنامه، گروه‌های اجتماعی، دژها و شهرهای مذکور در آن، و برخی خصوصیات طراحی معماری و شهری که فردوسی در شاهنامه به آنها اشاره کرده است، می‌پردازد. 


مؤلفحسین، سلطان زاده
مجموعه/شمارهفرهنگ و معماری/14
چاپ اول-
چاپ آخر1396
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789646269309
ابعاد23 × 16/5 سانتی متر
تعداد صفحه210

قیمت 210,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید