مکتبخانه در ایران

در اغلب جوامع امروز، نهادهای آموزش و پرورش، ابزارهای مهم تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی به شمار می‌روند. در جامعۀ گستردۀ ایران، نظام آموزشی با گذر فرهنگی از دورهها و سلسله‌های مختلف، تحولات و تغییرات بسیار یافت. 

به هر برزن اندر دبستان بدی

همه جای آتش‌پرستان بدی...

نگه کن به جایی که دانش بود

ز داننده کشور به رامش بود...

به بر گیرد و دانش آموزدش

دل از تیرگی‌ها بیفروزدش

کتاب مکتب‌خانه در ایران از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ با بررسی شکل‌گیری نخستین نهادهای آموزش کودکان در جهان ایرانی آغاز شده و پس از تحولات و تطورات تاریخی تا دوران مسئولیت رسمی و قانونی دولت و حکومت در امر معارف و تعلیم و تریبت ادامه پیدا کرده، دوران حاکمیت نظام مشروطیت ایران را نیز تا برپایی نظام جمهوری اسلامی در بر گرفته است.
مؤلفتکمیل همایون، ناصر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/140
چاپ اول1397
چاپ آخر1397
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک978964379 4439
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه126

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید