میراث طبیعی ایران

طبیعت ایران بسیار متنوع، گونه‌گون و شگفت‌انگیز است...8,000 گونه گیاهی – که برخی از گیاه‌شناسان این رقم را تا 12,000 گونه نیز قابل ارتقا می‌دانند – 174 گونه ماهی آب‌های داخلی، 20 گونه دوزیست، 206 گونه خزنده، 514 گونه پرنده، 168 گونه پستاندار، 25,000 گونه حشره و به طور مشخص 358 گونه پروانه روزپرواز، آن بخش از تنوع گونه‌های کشور را شامل می‌شود که تاکنون شناخته شده است. خلیج فارس حوضچه کشیده‌ای است که بین بلوک عربی و رشته کوه‌های زاگرس قرار دارد. آب خلیج فارس حاوی نمک فراوان و علت شوری زیاد آن نیز تبخیر شدیدی است که در منطقه حکمفرماست. آب خلیج فارس تقریباً هر قرن یک بار بر اثرچرخه هیدرولوژیکی (آبی) از تنگه هرمز تخلیه می‌شود و به دریای عمان می‌ریزد. در آب‌های خلیج فارس علاوه بر آبزیان متنوع، توده‌های مرجانی عظیمی وجود دارد که حاصل هزاران سال فعالیت و زیست است. مرجان‌ها در واقع یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مهم طبیعی خلیج فارس به شمار می‌روند، که بر اثر بی‌توجهی و سودجویی در معرض نابودی و تاراج قرارگرفته‌اند. 

کتاب «میراث طبیعی ایران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل به جغرافیای طبیعی ایران، گیاهان، جانوران و جغرافیای زیستی، اندوختگاه‌های ملی و بین‌المللی، و ارزش میراث طبیعی ایران می‌پردازد.

مؤلفخسروی فرد، سام
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 63
چاپ اول1384
چاپ آخر1390
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790819
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال