نان و نانوایی در ایران

غذا روزنه‌ای خوشگوار برای ورود به هر فرهنگ و شناخت آن است؛ زیرا آنچه به‌عنوان غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حقیقت با شرایط محیطی، فرهنگ، باورها، ریشه تاریخی، میزان دشمنی و چالش با نواحی همجوار، مناسبات و شرایط زیست‌محیطی، نحولات اقلیمی و سرزمینی، سبک زندگی و هم‌چنین سیاست‌ها و تکنولوژی اعمال‌شده بر آن در ارتباط است. نان، غذایی است که در فرهنگ ما نقش مهم و قابل‌توجهی دارد که با هیچ خوراکی دیگری قابل مقایسه نیست و به‌طوری که در گویش‌ها و اصطلاحات روزمرۀ مردم شنیده‌ می‌شود، بودن یا نبودن هیچ‌چیز در زندگی شاید مهم نباشد، اما «الهی هیچ سفره‌ای بی‌نان نباشد» و «دل آدم خوش باشه، تن آدم سالم باشه، یه لقمه نون خالی از هرچی که بگی بهتره».  کتاب نان و نانوایی در ایران از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل به تاریخچه و انواع نان در ایران، جایگاه نان در زبان و ادب فارسی و باورها و فرهنگ عامه پرداخته است.

مؤلفپزشکی، مصطفی
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/129
چاپ اول1395
چاپ آخر1395
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793975
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه135

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید