هنرهای اسلامی: یادداشت هایی در باب دیدگاه تیتوس بورکهارت دربارۀ هنرهای اسلامی

در حدود پنج دهه است که گونه‌ای از اندیشه‌های سنت‌گرایی در ایران مطرح شده است که به نظر می‌رسد خاستگاه آن کشورهای غربی است و رویکرد ویژه‌ای نسبت به ادیان، هنرها و علوم دارد که بخشی از آن در نگاه نخست با اندیشه‌های سنت‌گرایانه در ایران یا در شرق و جهان اسلام اشتراک دارد، اما به نظر می‌رسد که بخش‌هایی از آن مانند دیدگاه آن در مورد ادیان و نیز دربارۀ هنرها و علوم با رویکردها و نگرش‌های شرقی و اسلامی نه تنها انطباق ندارد بلکه در مواردی مغایرت هم دارد. کتاب حاضر تلاشی است برای طرح این بحث که امروزه دیگر نمی‌توان سخن از «معماری» گفت و زمینۀ فکری، فلسفی، و جهان‌بینی مستتر در آن را نادیده گرفت. این کتاب که از مجموعه کتاب‌های فرهنگ و معماری انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی است در 120 صفحه به بررسی زندگی و آثار تیتوس بورکهارت و ارائۀ نظر در باب دیدگاه او دربارۀ هنرهای اسلامی می‌پردازد و در بخش پیوست‌ها دیدگاه‌های ابن خلدون و فارابی را نیز دربارۀ هنرهای اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد. 

تیتوس بورکهارت پژوهشگر، اندیشمند و صاحب‌نظری گران‌قدر در زمینۀ برخی هنرهای دینی به شمار می‌آید که آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشته است. بسیاری از نوشته‌ها و بررسی‌های او دربارۀ عرفان و هنر اسلامی است و آثاری هم در زمینۀ هنر مسیحی و بودایی دارد.

مؤلفسلطان زاده، حسین
مجموعه/شمارهفرهنگ و معماری/26
چاپ اول1395
چاپ آخر1395
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793661
ابعاد14/5 × 21/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 100,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید