هنر قلمزنی در ایران

هنر قلمزنی عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روی اشیای فلزی به ویژه مس، طلا، نقره، برنج و یا به عبارت دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وسیله قلم با ضربه چکش بر روی اجسام فلزی. استاد محمد تقی ذوفن مرحوم استاد محمد تقی ذوفن در شهر اصفهان متولد شد و از سن دوازده سالگی به فراگیری هنر قلمزنی پرداخت. نخستین استاد و مشوق وی، عمویش حاج حسنعلی قلمزن از اساتید معروف زمان خود بود...به نظر استاد، هنر قلمزنی از دیرباز در ایران مرسوم بوده و در زمان صفوی به نقطه اوج خود رسیده است. ذوفن دروه قاجار را افول هنر قلمزنی می داند. به گفته او قلمزنی پس از صفویه دیگر گامی به جلو برنداشت، در همان حد متوقف شد و گاه به قهقرا رفت. وی معتقد بود زمانی که ابتکار و خلاقیت از یک در بیرون می‌رود، تقلید از در دیگر وارد می‌شود، و اگر هنر قلمزنی را در نیابیم سقوط تدریجی آن به مرگ قطعی منجر می‌شود. استاد ذوفن در راستای اعتلای هنر قلمزنی نهایت توان خود را به کار بست و طرح‌ها و تکنیک قلمزنی دوران پیش از اسلام، به ویژه زمان هخامنشی و ساسانی را زنده کرد. او شاگردان بسیاری را پرورش داد و اعتقاد داشت که هنرمندان کهنه‌کار باید شگردها و ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌ها را به شاگردان و نوآوران فن بیاموزند و به همین سبب منزل خود را به آموزشگاه هنر قلمزنی اختصاص داد. 

کتاب«هنر قلمزنی در ایران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در سه فصل به پیشینۀ هنر قلمزنی در ادوار مختلف تاریخی، ابزار و مواد و روش‌های هنر قلمزنی و استادان این هنر در ایران می‌پردازد.

مؤلفحمزه لو، منوچهر
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 51
چاپ اول1384
چاپ آخر1384
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک964379041x
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه108

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید