ژئوپلیتیك تاریخی ایران

ژئوپلیتیک به عنوان علم مطالعۀ تأثیر جغرافیا بر سیاست یا مطالعه الگوهای غالب ساختارها و فرایندهای هژمونیک در عرصه نظام بین‌المللی، همواره حلقه مفقوده تاریخ و دیپلماسی ایران‌زمین بوده است. سرزمین ایران به واسطۀ برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و هم‌چنین با سابقۀ تمدنی و فرهنگی چندهزار ساله، همواره در مسیر تاریخ بوده است چرا که اساساً ژئوپلیتیک و شیوه‌های استراتژیک از عوامل تحولات تاریخی هستند. 

کوروش نخستین فرمانروای جهان بود که طرحی نو و بدیع از اصول کشورداری پایه‌ریزی کرد. این دولت به مثابه دولت‌های فدرال امروزین بود که هر یک از اقوام با عرف و سنن ویژه‌ای که داشتند به اداره امور داخلی خود می‌پرداختند، ولیکن در سباست خارجی و مالیات تابع دولت مرکزی بودند. سرانجام آمیزش اقوام گوناگون در پایتخت‌های هخامنشیان زمینه‌ساز اشاعه متقابل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در سطح بین‌المللی شد. 

کتاب «ژئوپلیتیک تاریخی ایران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در پنج فصل به ژئوپلیتیک باستانی؛ ژئوپلیتیک سرزمین و حکومت از اسلام تا صفویه؛ ژئوپلیتیک تاریخی ایران در عصر جدید، دورۀ قاجار و دورۀ پهلوی پرداخته است.

مؤلفبای، یارمحمد
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 87
چاپ اول1388
چاپ آخر1388
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643791438
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال